Khách Hàng Phù Hợp Với Dịch Vụ Của Twendee

Start-up

Chúng tôi cung cấp bằng chứng về khái niệm cho các bên liên quan trước khi phát triển sản xuất, bao gồm đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật thông qua tạo mẫu và phát triển MVP (Sản phẩm khả thi tối thiểu)

ISVs

Các ISV đang phát triển nhanh chóng dựa vào chuyên môn tùy chỉnh và phát triển phần mềm của chúng tôi để họ có thể mở rộng dòng dịch vụ trên nhiều kênh phân phối.

Doanh Nghiệp Lớn

Chúng tôi giúp các công ty trưởng thành duy trì dòng tiền của họ bằng cách cung cấp các dịch vụ hiện đại hóa, tối ưu hóa, tái kỹ thuật và di chuyển phần mềm chính thức.

Giải Pháp Thông Minh Đưa Doanh Nghiệp Tăng Trưởng

Dịch Vụ Cung Cấp

Là một công ty đáng tin cậy, Twendee cung cấp các dịch vụ trọn gói bao gồm tùy chỉnh, nâng cấp và hỗ trợ phần mềm:

  • Thực hiện và xác nhận sản phẩm
  • Phát triển MVP nhanh chóng
  • Kinh doanh thông minh & kho dữ liệu
  • Quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM)
  • Ứng dụng web/Cổng thông tin
  • Giải pháp CRM/ERP
  • Dịch vụ kiểm tra độc lập
  • Bảo trì và hỗ trợ chuyên dụng

Quy Trình Làm Việc

Liên Hệ Với Twendee Ngay Hôm Nay!

Để lại lời nhắn, và chúng tôi sẽ tư vấn tới doanh nghiệp Công Nghệ Thông Tin của bạn những giải pháp tốt nhất!