by TWENDEE / Tháng Tư 13, 2023

Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Twendee Khoá I Chính Thức Tốt Nghiệp

Tháng 1 năm 2023, Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Twendee chính thức được thành lập với mục đích mang đến cho Twendee những kiến thức tiếng Anh bổ ích cũng như khung chương trình thực tế để mọi người thực hành và ứng dụng ngôn ngữ. Cơ cấu tổ chức Hiện tại, Câu Lạc Bộ Tiếng […]
Xem thêm

Hãy cho chúng tôi về dự án của bạn

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s